שם הלקוח
שם הלקוח
בר הפצה
סוג השירות
סוג השירות
עיטוף כלי רכב מסחריים
מיקום הפרויקט
מיקום הפרויקט
באר שבע